Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Учебници 2022/ 2023 година

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ХІІ клас

1.

Български език

 В. Михайлова и колектив „ Просвета-София“ АД  2021

2.

Литература

 А. Хранова, Л. Шишкова „ Просвета-София“ АД  2021

3.

Английски език

Legacy B1.1

 Джени Дули  " Юнивърс" ЕООД, изключителен представител за България на издателството  2021 

4.

Френски език

Vite! A2, partie 2

 Ана Мария Кримии колектив  „ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 2021 

5.

Математика

проф. д-р К. Банков и колектив„ Просвета – София” АД 2021

6.

Гражданско образование  Христо Тодоров и колектив „ Просвета-София“ АД   2021 

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ПП ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ХІ клас

1.

Български език

 В. Михайлова и колектив „ Просвета-София“ АД  2020

2.

Литература

 А. Хранова, Л. Шишкова „ Просвета-София“ АД   2020

3.

Английски език,

Legacy B1, part one

Джени Дули " Юнивърс" ЕООД, изключителен представител за България на издателството 

2018

4.

Френски език, 

ViteA2, partie 1

Ана Мария Кримии колектив „ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 2020 

5.

Математика

проф. д-р К. Банков и колектив „ Просвета – София” АД

2020

 6.

Гражданско образование

Христо Тодоров и колектив „ Просвета-София“ АД 

2020

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ПП ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Х клас

 1.

Български език

проф.  д.п.н. М. Георгиева и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

2.

Литература

д.ф.н. Клео Протохристова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria level A2

Jenny Dooley

Express publishing

 

4.

Френски език 

VITE! A1, Partie 2

Anna Maria Crimi, Monique Blondel

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

 

5.

Математика

д-р К. Банков и колектив

"Просвета – София”АД

2019 г.

6.

Информационни технологии

Ангел Ангелов- Ачо и колектив 

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

7.

История и цивилизации

Искра Баева и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

8.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

9.

Философия

Г. Герчева- Несторова и колектив

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

10.

Физика и астрономия

проф. д.ф.н. В.Иванов и колектив

„ Просвета - София“ АД

2019 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

М.Павлова и колектив

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

12.

Биология и здравно образование

Н.Цанова и С.Томова

СД “Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2019 г.

13.

Музика

проф. д. изк Л. Пейчева и колектив

„Просвета - София“ АД

2019 г.

14.

Изобразително изкуство

проф. д.изк.н. Б. Дамянов  и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2019 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ІХ клас

1.

Български език

В. Михайлова иколектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

2.

Литература

проф . д.ф.н. Албена Хранова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria level A2

Jenny Dooley

Express publishing

 

4.

Френски език „Vite! Pour la Bulgarie A1, Partie1

Ана Мария Крими и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

5.

Математика

К.Банков и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

6.

Информационни технологии

Виолета Маринова 

„ Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ

2018 г.

7.

История и цивилизации

Мирчева и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

8.

География и икономика

проф. д- р Ст. Дерменджиева

„ Просвета – София” АД

2018 г.

9.

Философия

Колев и колектив

ИК „ Анубис“ ООД

2018 г.

10.

Физика и астрономия

В.Иванов и М.Иванова

„ Просвета - София“ АД

2018 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

М.Павлова и колектив

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

12.

Биология и здравно образование

Н.Цанова и С.Томова

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

13.

Музика

Л.Пейчева и колектив

„ Просвета - София“ АД

2018 г.

14.

Изобразително изкуство

Дамянов  и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

15.

Технологии и предприемачество

В.Неделчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2018 г.

 

 ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VІІІ клас

1.

Български език

М. Васева, Т. Велева-Иванова

„ Просвета АзБуки” ЕООД

2017 г.

2.

Литература

К. Топалов, А. Малинов

„ Просвета Плюс” ЕООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria level A1

Jenny Dooley

Express publishing

 

4.

Математика

К. Банков и колектив

„Просвета-София” АД

2017 г.

5.

Информационни технологии

В. Маринова

„Даниела Убенова- Даниела Биланска” ЕТ

2017 г.

6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Философия

Л. Андреева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

Н. Цанова и колектив

СД „ Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие

2017 г.

10.

Физика и астрономия

В. Иванов и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

С. Цаковски и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

12.

Музика

Л. Пейчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

13.

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

 14.

Технологии и предприемачество

В. Неделчева и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.