Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в пети клас за 2024/ 2025 учебна година

 

 

p002_1_00

 

 

   

За учебната 2024/2025 година е предложен прием за две паралелки в V клас.

 

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2024/2025 година.