Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

БАЗА

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е разположено в  с. Брезница. Материално - техническата база, с която разполага училището, е много добра и сравнително добре поддържана. Сградата е с два стълбищни входа, водещи към три надземни и един полуприземен етаж. Общата  площ е  8880 кв. м., от която застроена  е 908 кв.м. монолитна сграда, в която се провеждат учебни занятия. Парокотелното помещение е извън сградата на училището обособено, като самостоятелна постройка. В дворното пространство има три самостоятелни постройки, които се ползват за складови помещения. Изградени са 2  компютърни кабинета, 16 класни стаи , учителска стая, лекарски кабинет, сервизни и помощни помещения, две спортни площадки с асфалтова настилка и една тенис зала, открита спортна площадка с изкуствено тревно покритие и осветление, нов закрит спортен салон. Училището е оборудвано с  пожароизвестителна инсталация и електронен звънец. Сградата е основно ремонтирана през 2012 година.

 

4- ФС 120288192_3239465242817500_3600159456232204816_o 120190848_3239468856150472_9126393649667766237_o