Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ

И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

организация, провеждане и оценяване на ДЗИ 

през учебната 2021/2022 година

определени със 

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 година

сесия август – септември

Български език и литература

24 август 2023 година

начало 08,30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

25 август 2023 година

начало 08,30 часа

ДЗИ по желание на ученика в периода

от 28 август до 01 септември 2023 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

26 юни – 07 юли 2023 г.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане

до 23 август 2023 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 23 август 2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ

26 август – 07 септември 2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 08 септември 2023 г.

 

Скъпи дванадесетокласници,

Вие не само завършвате гимназия, Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.


ЗДРАВНИ ВНОСКИ до постъпване на работа или университет:

Приложение 2 - проект на пост за социални мрежи


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

https://www.mon.bg/bg/1

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Прикачени документи

ДЗИ- ПРЕЗЕНТАЦИЯ- 2021 година