Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление за признаване от чужбина
Заявление за прием в първи клас
Заявление за приемане на ученик
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Издаване на диплома
Издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ
Служебна бележка за подадено заявление ДЗИ
Правила за признаване документи от чужбина I-VI клас
Правила за служебна бележка за проверка на способности
Правила за приемане на ученици в първи клас
Правила за приемане на ученици в пети клас
Правила за приемане на ученици в осми клас
Декларация за информирано съгласие на родител
Правила за преместване на ученици
Правила за издаване на дубликати
Правила за валидиране на документи
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за дубликати