Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Квалификация на педагогическите специалисти: Обучение на тема " Компетентностният подход в педагогическото взаимодействие – преход от знания към умения" – 1 кредит с обручител - г-жа Цветелина Рашкова.

Обучението се проведе в гр.Пловдив, хотел "Ърбън" с 29 участници.

***********************************************************

Национална програма " Мотивирани учители и квалификация", обучение на тема " Профилирана подготовка по български език и литература в 11 и 12 клас":

17.08 - 19.08.2022 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

300997038_1020401078626683_8199187001235833755_n

***********************************************************

Национална програма " Мотивирани учители и квалификация", обучение на тема " Профилирана подготовка по история и цивилизации в 11 и 12 клас":

04.07 - 06.07.2022 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 

***********************************************************

Квалификационен курс за директори и зам.- директори на тема

"Управление на образователната институция в условията на криза":

30.06 - 01.07. 2022 г. в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 Slide1