Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

*********************************************************

Национална програма “ Квалификация на педагогическите специалисти“.

Обучения за учители по физика от първи гимназиален етап на тема: „Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход ". 

От 17.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

IMG_20240419_105955619_HDR-2

*********************************************************

Национална програма “ Квалификация на педагогическите специалисти“.

Обучения за учители  на тема: „Обучения за учители по физическо възпитание и спорт, преподаващи по актуализираните учебни програми

в прогимназиален етап, 5-7 клас“ ". 

От 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

Иса

*********************************************************

Национална програма “ Квалификация на педагогическите специалисти“.

Обучения за учители  на тема: „Обучения за учители по математика, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап, 5-7 клас“ ". 

От 18.08.2023 г. до 20.08.2023 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 

АЧ

 

АЧ-1

 

*********************************************************

Национална програма “ Квалификация на педагогическите специалисти“.

Обучения за учители от прогимназиален и гимназиален етап на тема:  " Повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране". 

От 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 

IMG_0195

  IMG_0194_1

 

**********************************************************

Квалификация на педагогическите специалисти: Обучение на тема " Компетентностният подход в педагогическото взаимодействие – преход от знания към умения" –  с обручител - г-жа Цветелина Рашкова.

Обучението се проведе в гр.Пловдив, хотел "Ърбън" с 29 участници от 01 до 03 февруари 2023 година.

***********************************************************

Национална програма " Мотивирани учители и квалификация", обучение на тема " Профилирана подготовка по български език и литература в 11 и 12 клас":

17.08 - 19.08.2022 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

300997038_1020401078626683_8199187001235833755_n

***********************************************************

Национална програма " Мотивирани учители и квалификация", обучение на тема " Профилирана подготовка по история и цивилизации в 11 и 12 клас":

04.07 - 06.07.2022 г. в  сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 

***********************************************************

Квалификационен курс за директори и зам.- директори на тема

"Управление на образователната институция в условията на криза":

30.06 - 01.07. 2022 г. в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя

 Slide1