Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню
18 Март  - Световен ден на рециклирането!
 

 Планетата се задъхва от отпадъци. Цялата биосфера е замърсена с тях. Суровините се изчерпват. 

Как ще продължим да живеем в тази среда?
 Има начин! Трябва да рециклираме или да оползотворяваме отпадъците.
 Вече ще го правим! 
Учениците направиха детски играчки от кашони, изработиха моливници от пластмасови чаши и рокля от вестници.