Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

25 Март - Ден на търпението!

 
 Търпението е умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия. Училището е  мястото, където се изграждат основите на бъдещето на свеки ученик и се формира качеството търпение у личността като гарант за устойчивостта на цялото общество. 
За да отбележат този ден учениците от Ученическия съвет изработиха табло на търпението.
Раздадоха послания за търпение и толерантност на всички ученици. 
Във всички класни стаи на дъската беше написано "25 Март - Ден на търпението!"
Учениците от VI а клас заедно с класния ръководител г-жа Камбач изработиха и раздадоха стикери призоваващи към търпение и уважение.