Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Работа по групи в часовете по занимания по интереси на учениците от VI "a" клас. Момчетата участваха при конструирането на  електрическият модел на Слънчевата система, а момичетата при изготвяне на проект отново на Слънчевата система!