Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

16 Ноември - Международен ден на толерантността!

 Толерантност - това е хармония в многообразието. За да има толерантност - трябва да има знание, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. 
Многообразието в света ни учи да сме толерантни и ни показва колко е пъстър живота.
По този повод в училище бяха изработени табла от: ученическия съвет; I б клас и XI а клас