Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Медицинското лице от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница представи на учениците от XI клас приоритетите на медицинската професия.

Повод за това беше Международният ден на здравето и здравните работници.