Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Учителите от МО на „ Природни науки“ от СУ “ Св. Св. Кирил и Методий“, с гордост споделяме с всички вас една прекрасна новина – нашето училище бе одобрено за финансиране по Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“!
Чрез реализирането на този проект нашето училището се сдоби с модерни и съвременни кабинетите по природни науки , както и с експериментална зала, където учениците ще получават практически умения и затвърдяване на теоретичните знания. Сумата от проекта е на стойност 52 947,94 лв., а училището съфинансира с 9 000 лв.

Вече сме с една крачка по-близо до очакваната промяна! Да си пожелаем успех!