Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

В училище СУ "Св Св Кирил и Методий" с Брезница бе поканен гост лектор - медицинско лице, което представи презентация за вредите от тютюнопушенето. Презентацията беше представена на учениците от гимназиалния етап.

Също така на всички ученици бяха раздадени флаери с информация за последствията от тютюнопушенето.