Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

По случай 22 март - Международен ден на водата, учениците ни от III и IV клас се включиха активно в конкурса за детско творчество организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.
 
Отличените творби ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР – Благоевград: https://riosvbl.org/ и https://wabd.bg/content/
 
Пожелаваме успех на нашите ученици, с които се гордеем за положените усилия!
 
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6