Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Ден на българското кино

Ученическият съвет обяви конкурс за ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО. Участниците представиха своите творби пред учениците от ІV и VІ клас.

Ден на българското кино - Изображение 1Ден на българското кино - Изображение 2Ден на българското кино - Изображение 3