Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Учениците от V а и V б клас, под ръководството на г-жа Хаджи и г-н Мерсим, участват активно и с желание в петдневно обучение в град София, в рамките на проект „ Центрове за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по програма „ Околна среда 2014 – 2020 г.” на ЕС. Не скучаят и в свободното си време.

 

 - Изображение 1