Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Празничен петък

В празничния петък (21.12.2018 г.), веселите елфчета и прекрасните ученици от Ученическия съвет, направиха деня изключително интересен, като освен с песни и усмивки, се раздадоха много пожелания, играха на интересна, логическа игра, в която се отговаряха на развлекателни въпроси. Да не забравяме за новогодишните награди, предоставени от учителите – Ваучери за шестици, които бяха получавани при даване на правилен отговор на въпрос, задаван от представителите на съвета.

Директорът връчи наградите на победителите от обявените конкурси – „Най-добре украсена стая“ и „Най-весела новогодишна снимка на класа“ от МО на учителите от начален етап и Ученическият съвет.

Празничен петък - Изображение 1Празничен петък - Изображение 2Празничен петък - Изображение 3Празничен петък - Изображение 4Празничен петък - Изображение 5