Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 1. Обучението след 13.05.2020 г. ще продължи да се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на платформата  Microsoft Teаms. Обучениетоще се провежда както до момента.

       2. Съгласно Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г., са определени за учебни.

       3. Съгласно Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. датите за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май-юни са:

                  Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа

                  Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

       4. Съгласно Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания- VII клас:

                   Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа

                   Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Актуална информация се публикува на  сайта и във фейсбук страницата на училището.

Трябва да продължим да бъдем отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите. Нека да направим всичко възможно да предпазим както себе си така и всеки в дома, в който живеем.

************************************ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     В училището са доставени млечни продукти по схеми „ Училищно мляко“ и  „ Училищен плод“, които трябва да се получат от децата Ви в периода на дистанционно обучение.

    Продуктите може да получите на 28 / вторник/   и  29 / сряда/ .04.2020 година от 13,30 до 15,30 часа на входа от към двора на училището от  Алим Пенд.

      Моля, спазвайте необходимата дистанция,  за да се  предпазите максимално от евентуално заразяване!

      Нека да направим всичко възможно да предпазим както себе си, така и всеки около нас.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението за периода 13.04.2020 – 13.05.2020 г. ще продължи да се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на платформата  Microsoft Teаms.

Само в дните от 13.04 до 16.04.2020 г. ще се работи  при по- облекчен режим, без да се спазват часовете съгласно седмичното разписание.

Учениците от всеки клас ще бъдат ангажирани от 10,00 до 11,00 ч. с учител определен за всеки ден  чрез платформата Microsoft Teаms.

Обучението  от 21.04 до 13.05. 2020 г. не се променя и ще се провежда както до момента.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Актуална информация се публикува на  сайта и във фейсбук страницата на училището.

    Рано или късно ще се върнем в училище. За да се случи това трябва да продължим да бъдем отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите. Нека да направим всичко възможно да предпазим както себе си така и всеки в дома, в който живеем.

************************************

Красимир Вълчев,

Министър на образованието и науката

 

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

             Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.

             Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!

             В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата-но Вие родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати - но Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си - но Вие ни окуражавахте!

            И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня , то ние искренно си признаваме:

ВИЕ - РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!

           Вие позволихте на децата да "учат по пижама", "да влизат в час" с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи "заедно" и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

          Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!                

БЕЗ РОДИТЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

          Знаехме го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме вашите проблеми , колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по задружни, по истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.               

          Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота:

КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ?

           Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:

КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?

          И затова Вие, родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте " в училище" , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота - как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! и затова:

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението  за периода 30.03.2020 – 12.04.2020 г. ще продължи да се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на електронен дневник, електронна поща, социални мрежи (в т.ч. и групи във фейсбук, туитър, вайбър), електронни учебници  и други подходящи алтернативни електронни платформи.

Училището започва използването на платформата  Microsoft Teаms , чрез edu.mon.bg.

Платформата е създадена от МОН и е система за електронно обучение, в която всичко е на български език, включени са всички учители, които преподават на Вашето дете.

Графикът за осъществяване на синхронно обучение не се променя и е публикуван в съобщението от 16.03.2020 година.

       Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет или ръководителя на групата за целодневна организация.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Актуална информация се публикува на  сайта и във фейсбук страницата на училището.

Спазвайки правилата: по- често миене на ръцете със сапун или използване на дезинфектант и ограничаване на контактите, ще ни предпазят максимално от евентуално заразяване.

    Трябва да продължим да бъдем отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите. Най- уязвими са възрастните хора. Нека да направим всичко възможно да предпазим както себе си,така и всеки в дома, в който живеем.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ

Сигурни сме, че всички сме отговорни към здравето си, в създалата се ситуацията в тези дни. Това е най- важно. С допълнителни указания за по- строги мерки за предотвратяване на разпространение на заразата от COVID-19 от  кмета на община Гоце Делчев г-н Москов, Ви уведомявам:

 1. От 17.03.2020 година ще бъде заключен училищният двор и спортните площадки.
 2. Полицията ще глобява, ако има хора събрани на групи повече от двама по спортни площадки, беседки, площади, училищни дворове.

Моля, упражнете по- сериозен родителски контрол над децата си.

Нека не излизат навън без причина. Да не се събират повече от двама.

Разстояние с други минимум  2 метра. 

Изправени сме пред  епидемия,  която е с невиждана ярост в човешката история. Ние трябва да бъдем изключително отговорни към нашите близки, към възрастните хора, към …

 БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 16.03.2020 – 29.03.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда. За всеки ден имате седмична програма за втория учебен срок на учебната 2019/2020 година. Съгласно разпределението на часовете от седмичната програма, ще Ви се изпращат  материали и указания за изпълнение на поставените задачи, както следва: 

1.

9,00 ч. – 9,20 ч.

2.

9,30 ч.  - 9,50 ч.

3.

10,00 ч.  -10,20 ч.

4.

10,30 ч. - 10,50 ч.

5.

11,00 ч. – 11,20 ч.

6.

11,30 ч.  – 11,50 ч.

7.

12,00 ч. – 12,20 ч.

 

Графикът е само да не се  създаде ситуация, в която всеки учител ще изпраща материали, когато той прецени.

Материалите и указанията ще получавате чрез електронния дневник като съобщения.

За учениците от:

 • I до  VII  клас комуникацията ще се осъществява чрез  пощите на родителите;
 • VIII до XII клас комуникацията ще се осъществява чрез пощите  на учениците.

Възложените задачи и упражнения ще могат да се изпълняват в удобно за учениците време. В зависимост от спецификата на съответния предмет, всеки учител ще си конкретизира оценяването на изпълнението на зададените упражнения, задачи, проекти и т.н.

При необходимост поддържайте връзка с класния ръководител и преподавателя по съответния предмет.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 16.03.2020 – 29.03.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на електронен дневник, електронна поща, социални мрежи ( в т.ч. и групи във фейсбук, туитър, вайбър), електронни учебници  и други подходящи алтернативни електронни платформи.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката Ви. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет или ръководителя на групата за целодневна организация.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

 ************************************

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г. Обучението ще се осъществява дистанционно, за което ще получите допълнителни разяснения.

************************************

 Уважаеми родители,

Във връзка със създалата се ситуация в страната ни, при евентуални учебни занятия, по отношение на разпространение на грип тип Б и COVID-19, Ви уведомяваме за предприетите хигиенни и противоепидемични мерки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Брезница, общ. Гоце Делчев:

 1. При проявени признаци на неразположение у учениците (температура, хрема, мускулни болки), същите трябва да останат по домовете си. Родителите уведомяват класния ръководител и след завръщането на ученика в училище, се представя медицински документ.
 2. При ученици, завърнали се от страни с разпространение на COVID-19 да се спазва карантината от 14 дни, съгласно Предписание № 925/ 11.03.2020 г. на РЗИ-Благоевград.
 3. В училището са осигурени необходимите хигиенни и дезинфекциращи средства, но е препоръчително учениците да разполагат и със собствени такива – антибактериални кърпички или други дезинфикационни средства на спиртна/алкохолна основа.
 4. За учениците от І-ІV клас е осигурена безплатна закуска. Препоръчително е за голямото междучасие учениците да си носят храна, за да се избегне излизане извън училище и редене на опашки.
 5. Стриктно да се спазва пропускателния режим. Родителите изпращат и посрещат децата си на входа на училището.
 6. Разговорите с учителите се осъществяват по телефона.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 *********************************

ВАЖНО!!!- COVID-19

 - Изображение 1