Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Съгласно Заповед на кмета на община Гоце Делчев 04.02.2019 г. ( понеделник) е обявен за неучебен ден.

Съгласно Заповед на кмета на община Гоце Делчев 04.02.2019 г. ( понеделник) е обявен за неучебен ден.

Съгласно Заповед на министъра на образованието и науката  05.02.2019 г. ( вторник) е междусрочна ваканция.

На 06.02.2019 г. ( сряда) е началото на ІІ учебен срок. Учебният ден ще започне с час на класа, в който учениците ще получат  седмичното си разписание и бележниците.

Съгласно Заповед на кмета на община Гоце Делчев 04.02.2019 г. ( понеделник) е обявен за неучебен ден. - Изображение 1