Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Състав на ученическия съвет                                                              УС- 16-17

за учебната 2016/2017 година

 

Председател – Емел Капанък от ХІ „б“ клас

      Заместник председател – Айше Джугдан от ХІ „а“ клас

      Секретар – Фатме Черкез от ХІ „б“ клас

      Пиар – Хаиридин Сакали от ІХ „а“ клас

      Касиер – Орхан Даракчи от ХІ „а“ клас

 

Извършени дейности: