Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година

                 Председател – Фатме Кальор от ХІ „а“ клас

                                    Заместник председател – Ава Иса от Х „а“ клас

                                    Секретар – Иса Мерсим от ІХ „б“ клас

                                    Касиер – Зейнеп Юрук от ХІ „а“ клас

 

Извършени дейности:

  • 10 декември- Световен ден на футбола
За да отбележи този ден, Ученическият съвет отправя предизвикателство към всички ученици. Предизвикателството е- най- голям брой крачета с футболна топка.
Всички участници трябва да изпратят видео до 14.12 (понеделник) на фейсбук страницата на училището.
 
Ученическият съвет поздравява всички ученици приели предизвикателството. Всички се представихте чудесно, но има само 3 първи места:
Страхотни сте момчета, продължавайте все така!
  • ХЕЛОУИН
Ученическият съвет реши да отбележи Хелоуин с различни конкурси:
  •  Международен ден за борба със затлъстяването- 24 октомври:

Подготвени бяха презентации за учениците от І- ІV и V- ХІІ клас, които бяха предоставени на класните ръководители.