Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Лого-Подкрепа за успех

****************************

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград, Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от следните училища:

Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

ОУ „П. Кр. Яворов“, с. Огняново

ОбУ “Св. Паисий Хилендарски“, с. Корница

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен

Об.У ,,Петър Берон”, с .Лъжница

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  с. Горно Дряново

ОУ „ Христо Ботев“ с. Мусомища

ОбУ „Христо Ботев“, с. Дъбница

НПГ“Д. Талев“, гр. Гоце Делчев

Събитието ще се проведе на 24 юни 2022 година, от 11.00 часа в ОУ,,Христо Ботев“, с. Мусомища.

С Програмата може да се запознаете  тук

****************************

Социален работник- Фатме Алим:

 

Без име

 

****************************

Списък на допуснатите кандидати за работно място за учебната 2021/ 2022 година

Процедура за подбор за работно място за учебната 2021/ 2022 година

****************************

 

Социален работник- Калина Велкова:

 

Социален работник

 

****************************

 ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ХІ КЛАС за учебната 2021/ 2022 година с ръководител г- жа Молла

****************************

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС за учебната 2021/ 2022 година с ръководител г-н Чолак

****************************

Представителна изява по български език и литература на учениците от VIII клас по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Хаджи.

Без име_1

****************************

Представителна изява по математика на учениците от I  група по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ с ръководител г- жа Шопова.
Изявата бе предвидена за 22.03.2021 г. в кабинет 302, на която щяха да присъстват учениците от Iгрупата по проекта. COVID-19 наложи отмяна на изявата, която се проведе онлайн. Подготвени бяха: презентация с известни личности с мисли за математиката, да намерят мотото „ Подкрепа за успех“  като решават задачи с формулите за съкратено умножение, учениците изработиха сами домино с формулите за съкратено умножение, пъзел, който завършва със снимка на групата.

 

IMG_20210413_153614

 

  IMG_20210413_155631   IMG_20210413_152623   IMG_20210413_151953
             

IMG_20210413_152623

  IMG_20210413_152640   IMG_20210413_141436   IMG_20210413_151920
             

IMG_20210420_140718

  IMG_20210420_140710   IMG_20210413_141457   IMG_20210413_140123

 

Представителна изява по математика на учениците от IІ  група по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ с ръководител г- жа Шопова.
Изявата бе в кабинет 302, на която присъстваха и учениците от I групата по проекта. Между двете групи се проведе състезание с изработените от учениците известни личности с мисли за математиката, да намерят мотото „ Подкрепа за успех“  като решават кръстословица, учениците изработиха сами домино с формулите за съкратено умножение, пъзел, който завършва със снимка на групата. 

316548601_1231254071071083_865755516893094489_n

    316833234_1964940053704625_4824726843046330731_n   317118582_546645030224180_5049601289720366433_n
           

317180957_1100443693995865_6469964689223029437_n

    317100597_684295153210110_2673852415254528061_n   317018229_498305102268054_4088779935273386966_n

 

****************************

Представителна изява по математика на учениците от VIII " а" клас по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ с ръководител г- жа Шопова.
Изявата бе предвидена за 16.03.2020 г. в кабинет 306, на която щяха да присъстват учениците от групата по проекта на VIII " б" клас. Подготвени бяха: презентация с известни математици, чиито имена учениците сами трябваше да намерят като решават задачи с формулите за съкратено умножение, презентация от задачи с действията с едночлени и многочлени подготвена от Ава Бекташ, учениците изработиха сами домино с формулите за съкратено умножение, пъзел, който беше поздрав към другата група, т.к. бяха използвани снимки от тяхната изява.

COVID-19 наложи отмяна на изявата, която се проведе онлайн. Учениците подготвиха следното видео. Приятно гледане:

3 

****************************

Представителна изява по математика на учениците от VIII " б" клас по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ с ръководител г-жа Камбач.
На 23.01.2020 г. в кабинет 304 се проведе изявата на учениците от VIII " б" клас, включени в групата по проекта. Учениците представиха забавна математическа игра, презентация за решаване на задачи от разлагане на многочлени, проекти с формули за съкратено умножение. Изявата завърши с играта Kahoot, в която въпросите бяха подготвени от г- жа Камбач.
На гости бяха учениците от VIII " а" клас, включени в група по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“.

 

87062038_2679937275436969_4829095218546475008_o

 

  87435432_2679936575437039_6568907361153449984_o   87764326_2679936608770369_3568110803468943360_o

 

 87601347_2679936825437014_4860235878926123008_o

 

  87376389_2679937398770290_2039980633760989184_o   87266717_2679940732103290_6363049917958586368_o

 

Прикачени документи

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС за учебната 2021/ 2022 година
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ХІ КЛАС за учебната 2021/ 2022 година
Списък на допуснатите кандидати за работно място за учебната 2021/ 2022 година
Списък на допуснатите кандидати за работно място за учебната 2021/ 2022 година
Процедура за подбор за работно място за учебната 2021/ 2022 година
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС за учебната 2020/ 2021 година
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС- І група за учебната 2020/ 2021 година
ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС- ІІ група за учебната 2020/ 2021 година
Процедура за подбор за работно място за учебната 2020/ 2021 година
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ "б" КЛАС за учебната 2019/ 2020 година
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ "а" КЛАС за учебната 2019/ 2020 година
Списък на допуснатите кандидати за работно място за учебната 2019/ 2020 година
Процедура за подбор за работно място за учебната 2019/ 2020 година
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПА ПО МАТЕМАТИКА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС за периода юни- септември 2019 година